Valitsus kinnitas võrgueeskirja muudatuse

Valitsus kinnitas 11. veebruaril võrgueeskirja muudatuse, mis jõustus nädal hiljem 19. veebruaril. 19. veebruaril jõustunud uude võrgueeskirja lisati päikeseelektrijaama mõiste. Uus võrgueeskiri sätestab päikeseelektrijaama võrguga ühendamise tingimused, mis on võrdsustatud tuuleelektrijaamade omadega. Seega enam ei kehti päikeseelektrijaamale generaatorite nõuded. Lisaks täpsustatakse ja lihtsustatakse elektri mikrotootjate (tootmisseadmed kuni 15 kW võimsusega) võrguga ühendamise tingimusi. Näiteks ei…