Metre flat roof

Location
Järvamaa
Installation:
Rooftop

General info

  • Product: Wagner (Tric F Duo)
  • Inverter: SMA Core1
  • Panel count: 668
  • Electricity production: ca 165 MWh in a year
  • Consumption coverage: 44 medium householdes
  • CO2 savings: 135 tons

Metre päikeseelektrijaam asub Järvamaal ning selle koguvõimsus on 183,7 kW.

Päikeseelektrijaam toodab energiat, mis võimaldab katta üle 60 keskmise kodutarbija aastase elektrivajaduse. Päikeseelektrijaama ehitamisel kasutati Premium klassi WINAICO 275 W polükristallpaneele. Inverteriteks kasutasime SMA Core1 seadmeid. Päikesepaneelid paigaldati katusele Wagner TRIC F Duo raamidele. Üle interneti on võimalik jälgida elektrijaama toodangut ning juhtida kõiki inverteri funktsioone.

Let's work together!

Leave us a message.