Metre flat roof

Location
Järvamaa
Installation:
Rooftop

Metre päikeseelektrijaam asub Järvamaal ning selle koguvõimsus on 183,7 kW.

Päikeseelektrijaam toodab energiat, mis võimaldab katta üle 60 keskmise kodutarbija aastase elektrivajaduse. Päikeseelektrijaama ehitamisel kasutati Premium klassi WINAICO 275 W polükristallpaneele. Inverteriteks kasutasime SMA Core1 seadmeid. Päikesepaneelid paigaldati katusele Wagner TRIC F Duo raamidele. Üle interneti on võimalik jälgida elektrijaama toodangut ning juhtida kõiki inverteri funktsioone.

Let's work on it together!

Leave us a messsage.

Let's work together!

Leave us a message.