Tööprotsess

Meie valdkonnad

Töötame peamiselt ettevõtetega või oleme koostööpartneriks arendajatele. Pakume terviklahendust, kuid võite valida ka üksikuid teenuseid, olenevalt sellest, mis on parajasti teie ettevõtte vajadused ja prioriteedid.

Päikeseenergia

Pakume terviklahendust, mis sisaldab:

 • teie tulevase päikesepargiga seotud analüüsi ja konsultatsiooni;
 • kõiki vajalikke liitumisi ja lube ning vajalike dokumentide vormistamist;
 • pargi projekteerimist, tootlikkuse simulatsiooni
  päikeseelektrijaama, alajaamade, liitumiste rajamist, sh seadistamist;
 • katsetamist vastavalt võrgueeskirja nõuetele nii jaotus- kui põhivõrgus;
 • regulaarset järelkontrolli, käidukorraldust ja vajalikke garantiitöid.

Tuuleenergia

Meilt saate kõik vajaliku uue tuulepargi rajamiseks:

 • hindame potentsiaalse tuulepargi ehitamise võimalikkust, sh analüüsime liitumise võimalusi, keskkonnamõjusid ning tuuletingimuste ja muude piiravate tegurite mõju;
 • taotleme teie eest kõik vajalikud load ja kooskõlastused;
 • aitame vajalike eriplaneeringute koostamisega;
 • disainime, projekteerime ning juhime pargi ehitusprotsessi.

Vesinikenergia

Tegeleme uue teenuse arendamisega. Jagame täiendavat infot õige pea.

Energia­tarbimise analüüs

Kaardistame erinevad võimalused elektrikulude vähendamiseks. Selleks teeme:

 • võrguteenuste tariifide analüüsi;
 • tarbimise analüüsi;
 • pakume välja võimalikke parendusi ja teeme tasuvusanalüüsi.

Teeme koostööd!

Jäta meile teade.