Vali päikeseelektrijaam ja loodussäästlik eluviis​

Päikesepaneelid

Päikeseenergia on elulise tähtsusega ja võimaldab meile taastuvenergia tootmiseks tohutult ressurssi. See omakorda võimaldab Smarteconil pakkuda säästlikke ning jätkusuutlikke taastuvenergialahendusi.

Päikesepaneelidega saavutad 70% väiksemad elektriarved

01
Säästa

____________________________________________________

Läbimõeldud lahenduse korral aitavad päikesepaneelid oluliselt säästa kortermaja, tööstuse, ärihoone ja teiste suure energiatarbimisega hoone energiakuludelt. Sel ajal, kui päikesepaneelid elektrit toodavad, ei pea maksma võrgutasu, elektriaktsiisi ja taastuvenergia tasu. Samuti ei pea maksma oma jaamas toodetud elektri eest. Isiklik päikeseelektrijaam annab võimaluse igapäevaselt raha säästa. Päikeseenergiasse investeerimine on mõistlik ja kasulik ka Eesti kliimas. Jäta päikesepargi projekteerimine, rajamine ja võrguga liitumine Smarteconi professionaalide hooleks. Kui päikesepark on lõplikult seadistatud ja aktiveeritud, hakkad säästma juba esimesest päevast.

Play Video
Play Video

02

Investeeri

____________________________________________________

Päikesepaneelidesse investeerimine on tasuv, sest tagab stabiilse rahavoo, vähendab igakuiseid opereerimiskulusid ja konkurentsitihedal turul elektribörsi hindade volatiivsusest tulenevat riski. Päikesepaneelide kasulikuks elueaks loetakse vähemalt 30 aastat ning nende hoolduskulud on madalad. Päikesepargi rajamine oma hoone katusele suurendab kinnisvara turuväärtust ning tagab sellele kõrgema klassi energiamärgise tänu paremale energiatõhususele. Pakume kliendile kõige kuluefektiivsema lahenduse, koostame põhjalikult läbimõeldud projekti ning mõtleme ka nüanssidele, mis võivad tekkida erilahendusi vajavate projektide puhul. Meie peale võib kindel olla.
03
Päästa

____________________________________________________

Päikesepaneelidesse investeerimine on vastutustundlik ja näitab soovi jätta tulevastele põlvedele maailm, kus on hea elada. Päikesepaneelide CO2 emissioon on 20 korda väiksem kivisöest toodetud energia tarbimisel eralduvast heitgaaside mahust, mis vähendab oluliselt sinu ettevõtte ökoloogilist jalajälge. Meie soovime kasutada päikeselt tulevat energiat ära nii, et meie ajastu jalajälg oleks võimalikult väike. Ettevõtted, kelle tooteid me oma parkide rajamisel kasutame, on maailma tipptegijad. Arvestame oma tootmisprotsesside igas etapis, et pakuksime väärtuslikku teenust, mis vastab kõikidele nõuetele. Valime koostööpartnereid, kelle tootmisprotsessides jälgitakse taastuva ja tasakaalus majanduse põhimõtteid ning materjali tarnimiseks eelistame kasutada väiksema keskkonnamõjuga transpordiliiki – veetransporti.

Play Video

Miks investeerida päikesepaneelidesse koostöös meiega

Enne päikesepaneelide paigaldamist selgitame välja optimaalse lahenduse. 

See hõlmab kogu asjakohase info koondamist, analüüsimist ning parima lahenduse väljapakkumist. Konsultatsiooni käigus analüüsime põhjalikult potentsiaalse päikesepargi asukohta, tarbimise iseloomu, koostame eskiisplaani ja tasuvusanalüüsi, esitame kõik vajalikud taotlused ja hangime kooskõlastused. Seejuures hoiame klienti protsessiga kursis, et saavutada eesmärgipärane tulemus.

päikeseelektrijaam
päikesepaneel

LHV Investeerimislaen

  • Pikaajaliste investeeringute finantseerimiseks ja uute projektide algatamiseks
  • Aitab suurendada ettevõtte konkurentsivõimet
  • Paindlik tagastamisperiood

Laenutaotluse esitamiseks saada LHV-le oma eelmise majandusaasta aruanne, bilanss ja kasumiaruanne (mitte vanemad kui 2 kuud)

päikesepaneelid

Teeme koostööd!

Jäta meile teade.

Teeme koostööd!

Jäta meile teade.