Smartecon kaasas 2 miljonit eurot arendustegevusteks Baltikumis

Kümneaastase kogemusega Eesti päikeseenergialahendustega tegelev ettevõte siseneb Leedu turule. Eesti ühe kiiremini kasvava taastuvenergia ettevõtte juhtide sõnul on Baltikumi laienemine oluline strateegiline arengusamm, et tugevdada oma positsiooni Põhja-Euroopa regioonis.

Eelmise aasta teises pooles Leedu ja Läti turgudele laienemiseks kaks miljonit eurot kaasanud Smarteconi kaasasutaja ja tegevjuhi Magno Kure sõnul oli otsus Baltikumi turgudele investeerida strateegiliselt põhjendatud ja läbimõeldud samm. Ettevõte loodab, et laienemine Leedus aitab riigi nii era- kui ka avalikul sektoril vähendada elektritarbimise kulusid ja sõltuvust fossiilkütustest. 2023. aastal on eesmärk paigaldada Leetu päikeseparke koguvõimsusega 20 MW.

“Fossiilkütustest loobumine ja rohelise energia kasutuselevõtt on tööstuses ja ka laiemalt ettevõtluses vältimatu samm. Kümne aasta jooksul oleme omandanud tohutul hulgal kogemusi tööstussektorile ring- ja päikeseenergialahenduste ehitamisel ning on igati loogiline, et kasutame enda teadmisi ja kogemusi kaasaegse energiakeskkonna üles ehitamisel meie lähinaabrite seas,” ütles Kure. “Smarteconi kogemustepagas hõlmab erinevates Euroopa riikides üle tuhande lõpule viidud taastuvenergia projekti.”

Smartecon on Eestisse paigaldanud enam kui 50 MW ulatuses elektrijaamu ning on siinseid suurimaid taastuvenergia lahendusi pakkuvaid ettevõtteid. Smarteconis töötab kümneid energeetikaspetsialiste, nagu insenerid, võrguettevõtete kogemusega spetsialistid ja päikeseelektrijaamade ehituseksperdid.

„Leedu turu tarvis oleme kokku pannud sarnase taustaga tugeva professionaalidest koosneva meeskonna, kelle kogemused aitavad klientidel kiirelt sobiva ja kõige tuluefektiivsema lahenduse leida. Iga kliendi vajadused on erinevad, läheneme neile individuaalselt ning pakume tõhusaid ja optimaalseid lahendusi,” rääkis Smarteconi Leedu filiaali juht Vaidas Baltušonis.

“Kasutame nüüdisaegset tehnoloogiat, et täpselt hinnata iga kliendi potentsiaalset energiavajadust ja arvutada välja investeeringu tasuvusaeg. Lisaks päikeseelektrijaamade paigaldamisele pakume ka nende hooldust, pidevat suhtlust ja nõustamist kogu pargi eluea jooksul, et kliendid saaksid olla kindlad, et elektrit toodetakse tõhusalt ning rikete või muude häiretega tegeletakse kiiresti,” lisas Baltušonis.

Magno Kure sõnul laienetakse paralleelselt ka Läti turule, kuhu on plaan käesoleva aasta jooksul paigaldada päikeseparke koguvõimsusega 40MW.

Päikeseelektrijaamad

Taastuvenergia tootmisjaamade rajamine on väga olulise tähtsusega meie riigi energiamajanduse arengukavades ning päikeseelektrijaamad toodavad tänaste võimsuste juures ilusate ilmadega ligi 500MW, mis on tervelt 2/3 päevasest energiavajadusest Eestis.

“Kui me 10 aastat tagasi Smarteconiga alustasime, siis teadsime, et ühel päeval me muudame maailma. Meie edasiviiv jõud on olnud soov suurendada taastuvenergialahenduste kasutusele võtmist mitte ainult alternatiivse, vaid põhienergiallikana. Siin mängivad rolli kiire ja kvaliteetne koostöö kõigi osapoolte vahel ning intensiivne tahe luua muutuseid,” sõnas Smarteconi tegevjuht Magno Kure.

“Me teadsime, et ettevõtte kasvamiseks tuleb meil raha kaasata. Meil on kõrge kasvuambitsioon ja suur osa kaasatavast rahast ongi just nimelt arendustegevusteks planeeritud. Lisakapitali kaasamiseks otsustasime partneri näol KPMG kasuks, sest neil on tugev kompetents, lai võrgustik ning professionaalne meeskond– see otsus tasus end igati ära, kui sõlmisime lepingu ettevõttega Equity United. Pikaajaline analüüs andis meile hea ülevaate, seega Smarteconi laienemine Läti ja Leedu turgudele on nüüd juba kestnud mõnda aega ning esimesed suured koostööprojektid on ka allkirjastatud. Selleks, et taastuvenergia sektoris konkurentsivõimeline olla, tuleb igapäevaselt kaks sammu ette mõelda. Hetkel oleme suuresti oma fookuse suunanud ärikliendi teenindamisele ja käimasolevate suurte projektide realiseerumisel mõjutame Baltikumi energiasektorit üsna võimsalt,” selgitas Kure.

„Eesti taastuvenergia eesmärkide saavutamiseks on hädavajalik, et ettevõtted nagu Smartecon saaksid areneda ning reaalselt ellu viia taastuvenergial põhinevat energiamajandust. Olemasolevat elektrituru olukorda arvestades on täiendava kohaliku taastuvenergia võimsuse väljaehitamine erakordselt tähtis. Strateegiline tugi ja kapitali kaasamine projektide realiseerimiseks energiasektoris on KPMG üks peamisi fookuseid ning sellest tulenevalt on väga hea meel, et saime aidata Smarteconi kapitali kaasamisel, et kasvatada ettevõtte võimekust just taastuvenergia projektide arendamisel,” sõnas KPMG energiasektori juht Sten Aan.

Kuigi kapitali kaasamise protsessi ajal muutus geopoliitiline olukord märgatavalt, õnnestus sellele vaatamata leida Smarteconile tugev strateegiline partner Equity United, kellel on hea arusaam ja tugev usk valdkonna potentsiaali ning kes on valmis panustama rohkemgi veel kui kaasatud kapital, et toetada Smarteconi ambitsioonikate plaanide realiseerimist,“ lisas KPMG M&A valdkonnajuht Dmitri Ševoldajev.

„Olles rajanud üle 50 MW võimsusega päikeseparke ja teostanud ka keerukamaid energiatootmisprojekte, näeme, et investorid ja maaomanikud on valmis projektidesse investeerima veel intensiivsemalt kui kunagi varem,“ kinnitas Kure.
”Tänane elektrihind on loonud olukorra, kus investorid ja maaomanikud on valmis päikeseparkidesse ja ka keerukamatesse energiatootmisprojektidesse investeerima veel intensiivsemalt kui kunagi varem,“ kinnitas Smarteconi arendusjuht Hannes Aus.

Vaata lisaks->

päikesepaneelid

Teeme koostööd!

Jäta meile teade.

"*" tähistab kohustuslikke välju

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Teeme koostööd!

Jäta meile teade.